မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် ( Federation of Myanmar Construction Entrepreneur’s Association ) မှ အသင်းသူ/အသင်းသားများအားလုံး ( မည်သည့်အသင်းသားမဆို ) ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍ ဖွံံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အသင်းသူ/အသင်းသားများ အချင်းချင်းစည်းလုံးညီညွှတ်ချစ်ကြည်မှုရရှိပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာ လိုအပ်သောပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဦးစွာ အသင်းသား/အသင်းသူများအားလုံး၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်များအားလုံး…